Apie mus

Juodosios keramikos centras (JKC) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. 1995 – 2000 m. centras organizavo 5 tarptautinius Juodosios keramikos simpoziumus, 2003 – 2006 m. tris juodosios keramikos plenerus su jaunaisiais menininkais. Nuo 1999 m. JKC tapo tarptautininės Keramikų akademijos nariu (būstinė – Ženeva), o nuo 2000 m. gavo Lietuvos nacionalinės UNESCO keramikos centro vardą. Nuo 2004 m. centras yra Vilniaus miesto savivaldybės dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos dalyvis.

Viena svarbiausių JKC užduočių – saugoti, populiarinti šį unikalų Lietuvos kultūros paveldą. Šis degimo būdas Lietuvos teritorijoje buvo naudojamas tūkstantmečius. Pirmame tūstantmetyje Lietuvojos ir Prūsijos teritorijoje šia technologija buvo degamos apeiginės laidojimo urnos ir kiti kulto indai. Juodoji keramika buvo plačiai pasklidusi viduramžių Lietuvoje bei Europoje. Po II Pasaulinio karo Lietuva išlaikė juodosios keramikos tradiciją, tuo metu kai Europoje ji visai nunyko.

2011-2013 Juodosios keramikos centras dalyvavo EU projekte „Mokymasis visą gyvenimą“, kurį vykdė su partneriais iš Kipro, Turkijos, Slovakijos ir Lenkijos. Projekto pavadinimas-„Keramikos menas – gyvoji istorija“ – tai projektas, kuriuo buvo siekiama šviesti visuomenę apie kultūros paveldą keramikos meno srityje nacionaliniu lygiu ir skatinti tarptautinį tarpkultūrinį švietimą šioje meninės raiškos srityje. Partnerinės – institucijos organizuojančios keramikos meno kursus, tarpusavyje sukurė bendrą tinklą ir bendradarbiavo su vietos partneriais (muziejais, amatininkais, vietos bendruomenėmis ir t.t.), kur mokytojai ir mokiniai galėjo keistis žiniomis ir patirtimi. Tarptautiniu mastu buvo organizuojamos tarpkultūrinio mokymosi galimybės Interneto priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant dienoraštį, “Facebook” grupes, keitimąsi nuotraukomis, diskusijomis ir kt. Partnerių susitikimai suteikė praktinės mokymosi patirties, kuri yra būtina ir labai svarbi, kai sprendžiami su praktiniais įgūdžiais susiję klausimai. Mokymo medžiaga buvo parengta ir paskelbta platesniam panaudojimui. Parodos buvo rengiamos per visą projekto trukmės laikotarpį, taip pat projekto pabaigos proga buvo parengta medžiaga su visomis nuotraukomis iš projekto, video medžiaga ir mokymams skirta medžiaga DVD formate.

Projekto dalyviai- Vilniaus miesto įdarbinimo biržos bedarbių grupė ir keramikos centro mokytojai , įkvėpti istorinio laikotarpio ( buvo pasirinktas priešistorinis periodas), pagal projektą  pagamino keramikos dirbinius ir parodė panašumus ir skirtumus tarp šalių partnerių.

Projekto eigoje dalyviai apibrėžė ir paaiškino keramikos meno terminus, rinkosi specialias keramikos technologijas, lipdė keramikos objektus atitinkančius priešistorinį laikotarpį, dalijosi pagamintų keraminių daiktų nuotraukomis, buvo vykdomi vizitai į partnerių šalis ir jų muziejus tt .

Buvo sukurtas bendras visų šalių projekto logotipas, siekiant atstovauti projektą ir jo vertę.

Buvo parengtas rašytinis vadovas (skaitmeniniame formate) , kuris palaikė ir patikslino projekto pagrindą  pavyzdžiais ir nuotraukomis.

Projekto pabaigoje buvo surengta bendra keturių šalių dalyvių paroda. Parodoje buvo pristatyti keramikos kūriniai pagaminti partnerių šalyse  projekto metu. Paroda vyko Larnako ( Kipras) vietos muziejaus galerijoje. Paroda buvo plačiai pagarsinta visuomenėje ir  nacionalinėje spaudoje.

Paroda pabrėžė kultūrų panašumus bei skirtumus .

Nuveiktas darbas paskatino keraminių metodu mainus, įkvepė ir praturtino  dalyvių žinias ir įgūdžius , parodė konkrečios kultūros ir istorijos variacijas.

Projekto metu buvo sukurtas ryšių tinklas tarp šalių partnerių vietos lygio institucijų, muziejų , vietos amatininkų , nevyriausybinių organizacijų, susijusių su nacionalinio paveldo išsaugojimui. Šis tinklas paskatino tolesnę veiklą ir projektus, įskaitant ir kvalifikacijos kėlimo programą, kuri buvo padaryta per EU Mokymosi visą gyvenimą projektą. Prieš projekto vykdyma , daugelis profesinių organizacijų nežinojo, kad tokios bendradarbiavimo galimybės egzistavo.

Šis keramikos meno ir amatų projektas padėjo atkreiptį daugelio žmonių dėmesį , suteikė daugiau informacijos visuomenei.

Neformalusis švietimas buvo prieinamas visiems dalyviams , nesvarbu kokį išsilavinimo lygį ar  gebėjimus jie turėjo.

Projektas padėjo išvystyti dalyvių vaizduotę ir kūrybiškumą, žinias dirbant su moliu. Buvo matomas ženklus terapinis poveikis, nes  darbas su moliu bei prisilietimas prie kūrybos sumažino bedarbių stresinę būseną, padidino pasitikėjimą savimi, suteikė pasisekimo jausmą pagaminus galutinį produktą.

Daugeliui dalyvių darbas su moliu buvo visai nauja patirtis.

Projekto metu padidėjo tolerancija ne tik tarp partnerių , bet ypač tarp Kipro ir Turkijos partnerių , kuriose bendradarbiavimas ir supratimas buvo aukšto lygio, ypač per vizitus į abi šalis

Baigiamoji paroda įvyko Kipre Larnako miesto Pierides muziejuje, kuris buvo įtraukti į projektą kaip informacijos ir įkvėpimo šaltinis. Parodoje buvo išeksponuotas keramikos menas iš visų partnerių šalių. Parodos vaizdo įrašas buvo įkeltas į You Tube.

Projekto rezultatus galite rasti čia – https://www.dropbox.com/s/jjhnv6h6w2uoosv/Grundtvigo%20prisistatymas_Eugenijaus.pptx?m; https://www.dropbox.com/s/amw7kzt86l7qppv/Projekto%20%C5%BEodynas%20su%20nuotraukomis.pptx?m ( įkelti į naršyklę).

Projekto pabaigoje išleistas sieninis 2014 m. kalendorius su projekto dalyvių juodosios keramikos darbų nuotraukomis ir lankstinukas.

Čia galite peržiūrėti video filmą apie partnerių sustikimą Vilniuje 2012.08.24-

http://www.youtube.com/watch?v=AbASXUpC_Rw&feature=youtu.be

Čia galite studijuoti keramikos terminus 5 kalbomis-

Projekto keramikos terminų žodynelis

Juodosios keramikos centro studija-galerija „Molio laumė“ įsikūrusi adresu:

Naugarduko g. 20, Vilnius (Mindaugo ir Naugarduko gatvių sankryžoje) Mob. tel. +37069942456 (centro vadovo E. Paukštės) , el. paštas: eugenijp@takas.lt

Studijoje:

  • Parduodami originalūs dirbiniai, keramika interjerui, suvenyrai ir papuošalai
  • Priimami individualūs užsakymai dovanoms su vardiniais užrašais.
  • Rengiami keramikos užsiėmimai vaikams ir suaugusiems.
  • Rengiamos vienkartinės keramikos pamokos įvairiomis progomis (gimimo dienos šventimas su moliu vaikams ar suaugusiems, mergvakariai ar benvakariai su moliu, pažintinė pamoka su moliu organizacijų darbuotojams ar draugų kompanijai).

Galerijoje – studijoje dirba keturi keramikai:  Eglė Paukštienė, Ieva Paukštytė, Augustė Paukštytė ir Eugenijus Paukštė.

2013-11-05